Vi på F7 Möten strävar efter att all information ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du avanmäla dig från att få information om vår verksamhet och nyhetsbrev så kan du göra det genom att klicka här.

En rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter handläggs så fort vi kan. Kontakta oss på info@f7moten.se för att komplettera eller rätta dina uppgifter. En begäran om registerutdrag och radering tar maximalt tre månader. Du måste identifiera dig enligt våra rutiner för att vi ska kunna genomföra ett registerutdrag eller en radering. Kontakta oss på info@f7moten.se så hjälper vi dig.

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter så kan du maila oss på info@f7moten.se.

 

Varför behöver vi dina personuppgifter?

För att underlätta vår administration lagrar vi uppgifter om namn, företag, e-post, telefon och annan information som behövs för att vi ska kunna ge dig en bra leverans. Vi behöver även personuppgifter för att skicka relevant information till dig om vår verksamhet och kommande aktiviteter. Det görs i form av nyhetsbrev och erbjudanden.

Kunddata kan även komma att användas för statistiska ändamål samt för utveckling och analys. Ditt namn och din e-postadress används även för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via mail och webbformulär.

Notera att vi inte använder personnummer i vår hantering av personuppgifter.

 

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas till exempel in genom formulär, inkommande mail eller telefonsamtal. Är du, eller har varit, kund hos oss, lagras din information så länge som vi måste lagra dem enligt lag eller avtal. Därefter raderas personuppgifterna enligt gällande gallringsrutin.

Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.

De personuppgifter vi har i vårt kundregister som används för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden om F7 Möten sparas tills du avregistrerar dig själv.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad hos F7 Möten?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. F7 Möten har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för att bedriva vår egen verksamhet.
  • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter samt vem som har tillgång till informationen. Du har rätt till att få dina uppgifter hos oss raderade med undantag om det finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
  • Du har rätt till att få en sammanställning av alla personuppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära en begränsning av användandet av vissa av dina personuppgifter och du kan få återkalla ditt samtycke.
  • Om information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än det som har angivits vid insamlingstillfället kommer vi att informera dig om detta.