Avbokningregler

Avbokning ska alltid ske skriftligt.

Fri avbokning görs senast 5 veckor innan eventets första dag, sedan gäller följande avbokningskostnader: 

Avbokning 5-2 veckor innan bokat datum = 50% av lokalkostnaden

Avbokning färre än 14 dagar innan bokat datum = 100% av lokal- och matkostnaden